Hijyen kontrol

Tesisin çevresi, zemin ve bina tasarımı 
Gıda işleme ekipmanlarının tasarımı
Yerleşim, bakım, onarım
Temizlik ve kalibrasyonu 
Proses kontrolü
İş yerinde kullanılacak su, buz, buhar
İş yerine ait sıvı atık hatları
İşyerlerinde bulunması gereken sosyal tesis
Tuvaletler
Aydınlatma ve havalandırma
Katı atıkların depolanması ve uzaklaştırılması
İş yeri çevresi
İşyerlerinin temizlik ve dezenfeksiyon koşulları
Güvenlikle ilgili evcil hayvanlar
Zararlı canlıların kontrolü
İş yerinde görevli personelin eğitimi
Sağlık kontrolü
Hastalık bildirimi ve hijyenik olarak gözetimi
Tedarikçi ve ham madde kontrolü
Ambalajlama ve ambalaj materyalleri
Etiketleme ve kodlama
Depolama ve dağıtım gibi hususların 10 Temmuz 1996 tarih ve 22692 sayılı “Gıda Üretim ve
Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğine” göre denetimi, izlenmesi, yatırımı gibi konularını
kapsar.

 

Çocuklara Özel ve Grup Dersler