Etik Kurallarımız

•    Toplumsal Faydanın Artırılması, Milli Çıkarların Gözetilmesi,
•    Yasalara ve Kurumların/Yerel Yönetimlerin Koyduğu Tüm Düzenlemelere Uyum,
•    Çalışanlarımızın Haklarının korunması, Çalışma Koşullarının Sağlıklı, Verimli Olacak Şekilde İki Taraflı Gözetilmesi,
•    İş Ortaklarımızın, Tüm Paydaşlarımızın İletişimsel Etkinliğinin Artırılması
•    Şirketimizin Sürekliliği Açısından Tüm Maddi ve Manevi Haklarının Gözetimi ve Rakamsal/Yönetimsel Şeffaflığın Tüm Paydaş ve Denetim Unsurlarının ulaşabileceği Şekilde Ön Planda Tutulması.

Yaz Okulları Programı